Vyráběné systémové betonové bloky MegaBlok umožňují  rychlou realizaci všech možných staveb.

Proces výstavby je velmi rychlý a umožňuje významné urychlení stavebních prací.  Instalace je prováděna suchým procesem, díky systému zámků umožňuje přenést veškeré zatížení od střešních konstrukcí, až po skladovaný materiál.

Bloky fungují díky své hmotnosti jako gravitační opěrná stěna.

MegaBloky jsou vhodné k realizaci nejrůznějších stavebních projektů.

Na základě Vaší poptávky  vypracujeme :

 • kompletní zhotovení 3D modelu
 • prováděcí studii
 • návrh typu a počtu bloků dle statického posudku na MegaBlok
 • zpracování cenové kalkulace – položkový rozpočet

Neváhejte nás oslovit s Vaší poptávkou.

Druhy a možnosti využití MegaBloků :

 • Skladovací haly
 • Výrobní haly
 • Protihlukové stěny
 • Protipovodňové stěny
 • Boxy na odpady nebo sypké materiály
 • Zemědělské stavby – žlaby, skladovací kóje, stáje
 • Hrazení nebo bytelné ohrady
 • Opěrné zdi
 • Ohrady
 • Ochranu choulostivých prvků jiných konstrukcí
 • Ploty u RD
 • A mnohé další

Referenční obrázky jednotlivých staveb naleznete zde.