Výstavba opěrné stěny v Aši z betonových bloků Megabeton

  • Stavba 20 hodin
  • Bloky tloušťky 80 cm
  • Výroba bloků v místě instalace
  • Lití základových pasů  – šířka 2 m , hloubka 60 cm, kari síť při spodním okraji 150x150x8
  • Výška stěny v nejvyšším bodě 5,6 m