• Instalace bloků: cca 8 hodin
  • Bloky tl. 80 cm