• Instalace bloků: cca 10 hodin
  • Obtížnější terén
  • Výška betonových bloků 2m
  • Použito 61 bloků řady A