• Instalace bloků: 8 hodiny (obtížnější terén)
  • Bloky tl. 80 cm
  • Zhotovení základového pasu