• Výstavba opěrné gravitační zdi u rodinného domu v oblasti Krkonoš – Dolní Kalná.
  • Postaveny byly ve dvou etapách dvě opěrné stěny nad sebou.
  • Účel: rozšíření pozemků a zajištění svahu pomocí lega bloků.