• Instalace bloků: cca 8 hodin
  • Bloky řady A a B