Spodní stěna – příprava pro jezírko.

Bloky A1

  • zhotovení základu
  • výstavba stěny – 2 hod