• Výstavba silážního žlabu – rozdělené na dvě komory.
  • Použito cca 600 bloků A1
  • rovnání podloží po bloky
  • výroba bloků v místě instalace
  • instalace cca 8 dnů – jeřáb