• Výstavba kojí pro skladování kaolinu
  • Plachtová oblouková hala
  • použito celkem 600 bloků
  • výroba bloků proběhla v místě instalace