• Výstavba haly na skladování zemědělských strojů.
  • Použito cca 150 bloků A1
  • Terénní úpravy
  • základové pasy pod bloky
  • výroba bloků v místě instalace
  • instalace cca 4 dny – manipulátor
  • příprava kotvení pro ocelovou konstrukci